Representativitat de la UCF.  

   Informació permanent al associat sobre noticies d’interès.

   Cooperació amb altres entitats.

   Venta de Flix com a destí de compres.

    Assesorament de màrqueting i màrqueting online.

   Cursos de formació.

   Participació en les campanyes de promoció i dinamització del comerç local.